People

Head of Research Group

FH-Prof. DI Dr. Gerald OstermayerPublication record
Phone: +43 (0)50804-22820
Campus Hagenberg, building FH1, level 2, room FH1.228
Key Researchers

FH-Prof. Dipl.-Inf. Dr.-Ing. Jens KröschePublication record
Phone: +43 (0)50804-22821
Campus Hagenberg, building FH1, level 2, room FH1.228

Dr. Sven Eder
Phone: –
Campus Hagenberg, building SH3, level 1, room SH3.118

FH-Prof. Mag. DI Dr. Andreas Müller, BScPublication record
Phone: +43 (0)50804-22830
Campus Hagenberg, building FH1, level 1, room FH1.106

Senior Researchers

Michael Plattner, BSc MScPublication record
Phone: +43 (0)50804-22829
Campus Hagenberg, building FH1, level 1, room FH1.107

Researchers

Victoria Oberascher, BSc

Marcel Ciesla, BSc

Marco Ostermayer

Fabio Sinabell

Martin Scheuchenpflug

Former Research Group Members
Rene Hörschinger
Thomas Lumesberger
Samuel Stadler
Matthias Ringwald, BSc
Dr. Manuel Lindorfer, MSc BSc
David Staffenberger, BSc
David Röbl, BSc
Mustafa Cicek, BSc
Tobias Zuber, BSc
Dr. Christian Backfrieder, MSc BSc
Gerald Teufl, BSc
Anna Hausberger, BSc
Gerald Schoiber, MSc BSc
Markus Hofmann
Konrad Deubler, MSc BSc
Sebastian Huber, MSc BSc
Niklas Hösl, MSc BSc
Magdalena Radinger, MSc BSc
Hannes Markschläger, MSc BSc
Tamara Wachs, BSc
Roland Neumeier, MSc BSc
Casimiro Chavez, MSc BSc
Andreas Guetz, BSc
Christian Hofer, BSc
Michael Hölzl, MSc BSc
Michael Jakubec, BSc
Thomas Jäger, MSc BSc
Christoph Kieslich, MSc BSc
Jordan Kulcsar, MSc BSc
Bernd Lukatschek, BSc
Josef Rieseneder, MSc BSc
Bernhard Sattmann, MSc BSc
Dieter Schlosser, MSc BSc
Florian Schweitzer, MSc BSc
Harald Streicher, MSc BSc
Matthias Traxler
Michael Weissenböck, MSc BSc